Vår mission


CSES mission är att stimulera och stödja utvecklingen av hållbara företag, projekt som tacklar samhällsutmaningar och andra initiativ och organisationer som främjar social & kulturell innovation.


Vi definierar socialt och kulturellt företagande som ”Entreprenörskap vars kärnverksamhet inte bara ger intäkter till ägare och anställda utan också på ett konkret och mätbart sätt gynnar individer och samhälle, lokalt, regionalt eller globalt.”


Team

CSES består av erfarna experter med ett stort nätverk som vi samarbetar med vid behov av specifik kompetens.

Grundare
David Lundborg
david.lundborg@cses.se